Tillväxtanalys har studerat Tysklands samspel mellan innovation och handelsfrämjande

Ansvaret för det tyska handels- och innovationsfrämjandet är spritt på ett stort antal aktörer på delstats- och federal nivå. Den decentraliserade modellen med många aktörer i främjan-desystemet innebär att en stor del av främjandet genomförs på andra nivåer och av andra aktörer än av den federala regeringen. Några viktiga aktörer i detta sammanhang är de tyska internationella handelskamrarna (AHK), de tyska forskningsinstituten, universiteten och förbundsländerna som i stor utsträckning följer ”sina” företag/institut som söker affärer och kunskap i omvärlden. Den tyska regeringen framhåller detta som en fördel i och med att systemet blir flexibelt och anpassat efter företagens och vetenskapens behov.

 

Läs gärna hela rapporten!

Det Tyska samspelet mellan innovations- och handelsfrämjande