Jobben är Socialdemokraternas mest prioriterade fråga. En central del av vår politik för fler jobb

är en aktiv näringspolitik med samverkan mellan offentliga aktörer, arbetsmarknadens parter och

akademin. För i en värld där den internationella konkurrensen hårdnar behöver Sverige ge företag

förutsättningar att bli världsledande i att utveckla nästa generation produkter och tjänster.

Motioner SMART INDUSTRI OCH VÄXANDE SMÅFÖRETAG