Företagare

Hem/Företagare

Statistik över företagandet i Stockholm

Företagarnas unika rapportserie illustrerar i 290 rapporter småföretagens betydelser i Sveriges samtliga kommuner. I vilken typ av företag sker jobbtillväxten? Hur fördelar sig landets arbetstillfällen efter företagsstorlek? Vilken sektor står för merparten av skatteintäkterna? Det är bara ett fåtal av många frågor vi på Företagarna har besvarat i olika undersökningar senaste åren. I en ny [...]

Av |2018-02-25T21:40:32+01:00februari 23rd, 2018|Företagare|Kommentarer inaktiverade för Statistik över företagandet i Stockholm

Bra med alla S-motioner för SMART INDUSTRI OCH VÄXANDE SMÅFÖRETAG

Jobben är Socialdemokraternas mest prioriterade fråga. En central del av vår politik för fler jobb är en aktiv näringspolitik med samverkan mellan offentliga aktörer, arbetsmarknadens parter och akademin. För i en värld där den internationella konkurrensen hårdnar behöver Sverige ge företag förutsättningar att bli världsledande i att utveckla nästa generation produkter och tjänster. Motioner SMART [...]

Av |2017-09-04T17:13:35+02:00april 5th, 2017|Expansion, Företagare|Kommentarer inaktiverade för Bra med alla S-motioner för SMART INDUSTRI OCH VÄXANDE SMÅFÖRETAG

Tysklands samspel mellan innovation och handel

Tillväxtanalys har studerat Tysklands samspel mellan innovation och handelsfrämjande Ansvaret för det tyska handels- och innovationsfrämjandet är spritt på ett stort antal aktörer på delstats- och federal nivå. Den decentraliserade modellen med många aktörer i främjan-desystemet innebär att en stor del av främjandet genomförs på andra nivåer och av andra aktörer än av den federala [...]

Av |2017-09-16T17:01:19+02:00mars 16th, 2016|Företagare, Innovation|Kommentarer inaktiverade för Tysklands samspel mellan innovation och handel

Nyindustrialisering

Nu är det fördel Sverige och det är hög tid att prioritera industrin. Det är företagens ansvar att hantera utmaningarna och dra nytta av möjligheterna. Men politiken ska göra sitt för att stärka företagens förutsättningar att klara omställningen. Med gemensamma prioriteringar och krafter har svensk industri alla förutsättningar att komma vinnande ur den omställning som [...]

Av |2017-09-04T17:14:26+02:00januari 21st, 2016|Företagare|Kommentarer inaktiverade för Nyindustrialisering

Statistik om Stockholms företagande

Stockholms välfärd med skatteintäckter bygger i dag på en klar majoritet av små och medelstora företag. Anställda inom privat verksamhet tot. 462 178 Anställda inom företag 1-199 anställda tot. 342 649 Läs mer: Ny statistik

Av |2017-09-04T17:15:34+02:00december 14th, 2015|Företagare|Kommentarer inaktiverade för Statistik om Stockholms företagande

Företagande

Ny strategi ska ge Stockholms företag tydligare spelregler År 2030 beräknas Stockholms stad ha 1,1 miljoner invånare. Redan till 2020 vill staden bygga 40 000 nya bostäder för att möta det ökade behovet. För att ge Stockholms företagare tydliga spelregler om framtiden har Stockholm Business Region Development tagit fram en ny strategi för stadens olika [...]

Av |2017-09-04T17:16:00+02:00december 7th, 2015|Företagare|Kommentarer inaktiverade för Företagande
Till toppen