Sociala företag

Mentorsprogram för invandrare Det effektivaste sättet att motverka rasism är att se till att invandrare får arbete och möjlighet att integreras i samhället. Staden bör därför i samarbete med AF införa ett mentorprogram där alla invandrare erbjuds en mentor från det yrkesområde/bransch invandraren önskar. Mentorn träffar invandraren minst sex gånger under det första året och [...]