Entreprenörskap och uppfinnande bland ungdomar

Ekonomisk tillväxt och välfärd är starkt beroende av entreprenörskap och framsteg inom teknik och naturvetenskap. Samhället behöver kreativitet och innovationer, inte minst för att möta framtidens miljöproblem. Mot den bakgrunden är det oroande att intresset för teknik och naturvetenskap, uppfinnande och entreprenörskap under lång tid varit lågt hos barn och ungdom i Sverige.

 

Skolan har en viktig roll att vända denna utveckling. I Stockholmsområdet har NORDVÄXT Intressenter svara för ett omfattande erbjudande till skolorna för att stimulera intresset för naturvetenskap, uppfinnande och entreprenörskap. Erbjudandet omfattar följande program:

Snilleblixtar för förskola och grundskola till år 5

  • Finn upp för grundskolan år 6 – 9
  • First Lego League Nordväxt för grundskolan år 4 – 9
  • World Robot Olympiad för gymnasiet
  • Unga forskare för gymnasiet
  • Dessa verksamheter har tidigare stötts ekonomiskt av Nutek

Vi socialdemokrater som gått till val på mer jobb och entreprenörskap måste se till att intresset för dessa frågor bland barn och ungdomar tas till vara och stimuleras. Vi måste därför se till att de 2 – 3 miljoner som behövs för denna verksamhet tillskjuttes av kommunen.

Vi uppmanar våra ledamöter i kommunfullmäktige att verka för att stödet till uppfinnande och entreprenörskap i skola och förskola ökas.