Ny strategi ska ge Stockholms företag tydligare spelregler

År 2030 beräknas Stockholms stad ha 1,1 miljoner invånare. Redan till 2020 vill staden bygga 40 000 nya bostäder för att möta det ökade behovet. För att ge Stockholms företagare tydliga spelregler om framtiden har Stockholm Business Region Development tagit fram en ny strategi för stadens olika företagsområden.

– Gemensam strategi för tydligare spelregler

– 26 företagsområden i Stockholm

– Företagsområden viktiga i växande storstad

Läs mer om Stockholm Business Regions strategiförslag