Plats: AK på Sveavägen 68, sal Folkhemmet.

Tid: 5 februari 18.00 – 20.00

  • 18 -18.45 årsmöte
  • 18.45 – 19.30 föredrag av Mats Hult 
  • 19.30- 20.00 samtal om företagandet i Stockholm & Sverige
  • Vi bjuder på fika med bullar!

 Det finns en hel del utmaningar inom Stockholms näringsliv, inte minst den genomgående förändringen i skatteintäkter, där de mindre företagen i dag levererar större medel i jämförelser med storföretagen. Politiskt är det självklart att vi ska ha en bra skola, byggande, sjukvård och inte minst en välfärd för äldre. Samtidigt är det ganska stora förändringar som sker inom väljarpreferenser. Historiskt har S varit mycket aktiva vad gäller företagande i Stockholm, inte minst i norrort. De mindre svenska företagen är idag en begynnande folkrörelse som står för tillväxt och fler arbetstillfällen. Här behövs samtal om framtiden och hur socialdemokraterna tar upp frågorna.

Med vänlig hälsning www.sforetagarna.se

Per Key Björke                  070 849 04 67  per@keyfuture.se

Olle Hammarström           070 4387300   olleham74@gmail.com