Tysklands tveeggade industri

Tysklands industriella framgångsrecept leder till ökad ojämlikhet och missnöjet växer tillsammans med påtryckningar från EU. Men Tysklands industri är ledande i Europa.

Bakom kulisserna i Tysk industri

http://www.b2binternational.com/publications/b2b-segmentation-research/