Mentorsprogram för invandrare

Det effektivaste sättet att motverka rasism är att se till att invandrare får arbete och möjlighet att integreras i samhället. Staden bör därför i samarbete med AF införa ett mentorprogram där alla invandrare erbjuds en mentor från det yrkesområde/bransch invandraren önskar. Mentorn träffar invandraren minst sex gånger under det första året och informerar om yrket/branschen och ordnar lämpligt studiebesök. Mentorer rekryteras genom fackföreningar och företag och ersättas med ett arvode av AF.