Stockholms välfärd med skatteintäckter bygger i dag på en klar majoritet av små och medelstora företag.

Anställda inom privat verksamhet tot. 462 178

Anställda inom företag 1-199 anställda tot. 342 649

Läs mer: Ny statistik