S-företagarnas styrelse 2017

Ordförande: Per Key Björcke
Kassör: Olle Hammarström
Ledamöter: Gunnar Björing, Jan Borg, Ralf Örvi, Per Key Björcke och Olle Hammarström
Suppleant: Bo Gustavsson
Revisor och revisorsuppelant: Leif Appelgren

 

Egen företagarens arbetsplats